جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتش نشاندن در لغت نامه دهخدا

آتش نشاندن

[تَ نِ دَ] (مص مرکب)کشتن آتش و اطفاء آن : آتش نشاندن و اخگر گذاشتن کار خردمندان نيست. (گلستان).

کلمات مشابه