جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) علي بن اخشيد. سومين از سلاطين آل اخشيد در مصر و شام (از 349 تا 355 ه . ق.). و رجوع به آل اخشيد شود.

کلمات مشابه