جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) علي بن احمد واحدي. رجوع به علي...، و رجوع به ابوالحسن علي... شود.

کلمات مشابه