جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) علي بن احمد [ معروف به ] ابن نوبخت. شاعري صاحب ديوان است و در سال 416 ه . ق. درگذشته است.

کلمات مشابه