جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) علي بن احمدبن محمد بن غزال نيشابوري. نحوي مقري. او امام نحو و صاحب فتوي در آن علم بود و از شاگردان ابونصر راشي است و براه تصوف و زهد ميرفت. وي را در قراآت و نحو تصانيف مفيده است و در شعبان 516 ه . ق. درگذشته است.

کلمات مشابه