جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتش نشان در لغت نامه دهخدا

آتش نشان

[تَ نِ] (نف مرکب) کارگري که مأمور اطفاء و فرونشاندن آتش است.

کلمات مشابه