جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) علي بن احمدبن علي بن محمد بن دواس القنا الواسطي. از معاريف علماي نجوم. او در اول به مصر بود سپس به بغداد شد و بدانجا شاگردان بسيار بر او گرد آمدند. وي به ابن الواسطي مشهور است و در ربيع الاَخر سال 612 ه . ق. به بغداد درگذشت.

کلمات مشابه