جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) علي بن ابي حامد خرجاني. محدث است. او از ابواسحاق ابراهيم بن محمد بن حمزه الحافظ، و از او ابوالعباس احمدبن عبدالغفاربن علي بن اشتهء کاتب اصفهاني روايت کند. و خرجان نام محلتي است باصفهان.

کلمات مشابه