جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) علي بن ابي بکربن محمد. از مردم ذَبح، قريه اي بجرجان. محدث است.

کلمات مشابه