جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتش موسی در لغت نامه دهخدا

آتش موسی

[تَ شِ سا] (اِخ) آتشي که بر موسي عليه السلام تجلي کرد. آتش طور :
يعني بيا که آتش موسي نمود گل
تا از درخت نکتهء توحيد بشنوي.حافظ.

کلمات مشابه