جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) علي. بيست وچهارمين از ملوک بني نصر غرناطه. رجوع به علي مکني به ابوالحسن... شود.

کلمات مشابه