جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) علي. دهمين از امراي بني مرين مراکش (از 731 تا 749 ه . ق.).

کلمات مشابه