جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) علي. کنيت ديگر ابوالاديان علي است. رجوع به ابوالاديان... شود.

کلمات مشابه