جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتش مزاج در لغت نامه دهخدا

آتش مزاج

[تَ مِ] (ص مرکب) تندخو.

کلمات مشابه