جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) عبيداللهبن حسين بن دلال بن دلهم. رجوع به عجيدالله... شود.

کلمات مشابه