جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتش گیره در لغت نامه دهخدا

آتش گیره

[تَ رَ / رِ] (اِ مرکب)آتش افروزنه :
شه آتشدان و آتش گيره اين مشت عوان خس
که بهر خانمانها سوختن باشند اعوانش.
جامي.
|| چخماق.

کلمات مشابه