جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) عبدالله بن محمد بن سقير. رجوع به خزاز ابوالحسن عبدالله... شود.

کلمات مشابه