جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) عبدالجليل. رجوع به تاريخ بيهقي چ اديب ص 582، 602 و 607 شود.

کلمات مشابه