جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتش گیرانه در لغت نامه دهخدا

آتش گیرانه

[تَ نَ / نِ] (اِ مرکب) در تداول عامه، فروزينه.

کلمات مشابه