جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) طاهربن عبدالحليم، معروف به ابن غلبون. رجوع به طاهر... شود.

کلمات مشابه