جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتش گیر در لغت نامه دهخدا

آتش گیر

[تَ] (نف مرکب) آتش انداز (در نانوائي).

کلمات مشابه