جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) شهيدبن الحسين طبيب. رجوع به شهيدبن الحسين... شود.

کلمات مشابه