جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) شميم حلي، علي بن حسن بن عنتره بن ثابت. رجوع به شميم... و علي بن حسن... شود.

کلمات مشابه