جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) شاذلي (سيد...). پيشواي شاذليه، فرقه اي از صوفيهء اسکندريه. رجوع به علي بن عبدالله بن عبدالحميد شود.

کلمات مشابه