جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتشگه در لغت نامه دهخدا

آتشگه

[تَ گَهْ] (اِ مرکب) آتشگاه. آتشکده :
چنين بود رسم اندر آن روزگار
که باشد در آتشگه آموزگار.نظامي.

کلمات مشابه