جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) سيف الدوله علي بن عبدالله بن حمدان. برادر ناصرالدوله حسن. رجوع به سيف الدوله... شود.

کلمات مشابه