جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) سوهان آژن کازياکاهي هروي. رجوع به سوهان آژن... شود.

کلمات مشابه