جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) سندالدوله، علي الاول. از امراي مزيدي حله است (از 403 تا 408 ه . ق.).

کلمات مشابه