جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) سلامه بن جواس الحمصي الطائي. از روات حديث است.

کلمات مشابه