جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) سعيدبن سعد بلخي. رجوع به سعيد... شود.

کلمات مشابه