جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتش گون در لغت نامه دهخدا

آتش گون

[تَ] (ص مرکب) ارغواني. ارجواني. احمر. قاني :
ساقيا يک جرعه اي زآن آب آتش گون که من
در ميان پختگان عشق او خامم هنوز.
حافظ.

کلمات مشابه