جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) کنيت سري بن احمدبن سري کندي رفاء موصلي. رجوع به سري... شود.

کلمات مشابه