جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) ربيعي. فقيه شافعي. وفات او به سال 306 ه . ق. بوده است. (ابن النديم).

کلمات مشابه