جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتش گردان در لغت نامه دهخدا

آتش گردان

[تَ گَ] (اِ مرکب) جوّاله. آتش سرخ کن.

کلمات مشابه