جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبار در لغت نامه دهخدا

آبار

(اِخ) نام قريه اي به واسط.

کلمات مشابه