جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آئب در لغت نامه دهخدا

آئب

[ءِ] (ع ص) بازگردنده. ج، اُوّاب، اُيّاب.

کلمات مشابه