جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) کنيت حازم بن محمد بن حسن انصاري قرطاجني، يکي از ادباي عرب. مولد او به سال 608 ه . ق. و وفات در 684 بوده است.

کلمات مشابه