جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) کنيت ثابت بن قره بن هارون حکيم حراني. رجوع به ثابت... شود.

کلمات مشابه