جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) کنيت بهاءالدوله علي بن مسعودبن مودودبن مسعودبن محمود غزنوي.

کلمات مشابه