جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) کنيت بسامي شاعر علي بن محمد بن نصربن منصوربن بسام.

کلمات مشابه