جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) کنيت اهوازي. رجوع به اهوازي ابن الجنيد... شود.

کلمات مشابه