جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتش گر در لغت نامه دهخدا

آتش گر

[تَ گَ] (ص مرکب) خالق آتش :
خورشيد صانع است مر آتش را
بشناس زآتش اي پسر آتش گر.ناصرخسرو.

کلمات مشابه