جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) احمدبن محمد الطبري. طبيب معروف. او در خدمت رکن الدوله بن بويه بود. کُنّاشي معالجات البقراطيه دارد و از آن سه نسخه در اکسفورد موجود است. وفات او به سال 359 ه . ق. بوده است.

کلمات مشابه