جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) کنيت احمدبن جعفربن موسي بن يحيي بن خالدبن برمک. رجوع به جحظهء برمکي احمد... شود.

کلمات مشابه