جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) کنيت احمدبن جعفربن محمد بن عبدالله بن ابي داود بغدادي. رجوع به احمدبن جعفربن محمد بن عبدالله بن ابي داود بغدادي، مکني به ابوالحسن و معروف به ابن الماذي شود.

کلمات مشابه