جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتشگاه در لغت نامه دهخدا

آتشگاه

[تَ] (اِخ) نام قلعه اي بوده است محکم به ترشيز. (نزهه القلوب). || نام محلي در مغرب باکو بفاصلهء پانزده هزار گز، و ايرانيان را در قديم چندين آتشکدهء معروف در آنجا بوده است. در اين محل چاه نفتي است با دهانهء بيضي بطول چهل گز که پيوسته در حال احتراق است و شعله هاي آتش از آن بيرون آيد و گاه تا شش گز بالا رود. در اطراف اين محل هر کجا زمين را گود کنند نفت در آن جمع شود، و چون کبريتي نزديک زمين آتش زنند درحال زمين مشتعل گردد. || نام محلي کنار راه اصفهان بنجف آباد ميان کلادان و اميريه به 7300 گزي اصفهان.

کلمات مشابه