جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) کنيت ابن نوبخت علي بن احمدبن نوبخت شاعر. رجوع به ابن نوبخت ابوالحسن... شود.

کلمات مشابه