جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) کنيت ابن نبيه علي بن محمد بن حسن بن يوسف، شاعر عرب، متوفي به سال 619 ه . ق.

کلمات مشابه