جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) کنيت ابن معلم، يکي از امراء بويهي. رجوع به ابن معلم ابوالحسن شود.

کلمات مشابه