جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) کنيت ابن لبانه. رجوع به ابن لبانه ابوالحسن، شاعر اندلسي شود.

کلمات مشابه